Skip to main content
Tri pridige o jeziku. Elektronska znanstvenokritična izdaja v zapisu XML – TEI.


Avtor: Anton Martin Slomšek
Leto: 2004


Tri pridige o jeziku A. M. Slomška so nastale v času od leta 1825 do 1841. Dve od izbranih treh besedil sta ohranjeni v avtorjevem rokopisu. Rokopis tretjega besedila, ki je najbolj znano, je izgubljen, a kmalu po nastanku dvakrat natisnjen, nato je bila znamenita pridiga večkrat delno objavljena in citirana. Vsa tri besedila povezuje v celoto skupna tematika. Besedila so govornikove predloge za pridiganje, formulirane v celoti kot dokončno besedilo, torej literarnozvrstno verski govor, točneje pridiga oziroma t.i. retorska proza.

Elektronska izdaja vsebuje predgovor, faksimile, diplomatični prepis, kritični prepis in urednikove opombe. Vsi prepisi so povezani s faksimili, medsebojno pa so povezani po vrsticah. To omogoča vzporedni prikaz faksimilov s prepisi, kakor tudi vzporedni prikaz faksimila z obema prepisoma. Slomškova robna sklicevanja na svetopisemske vire so povezana s spletnim portalom Biblija.net, kjer je njegovo slovenjenje bibličnih odlomkov moč primerjati z raznimi prevodi Svetega pisma v slovenščino.

Anton Martin Slomšek (1800–1862), slovenski škof, pisatelj, kulturni delavec, zaslužen še zlasti za preporod slovenske narodne zavesti v vzhodni Sloveniji in na Koroškem. Papež Janez Pavel II. ga je leta 1999 razglasil za blaženega.Ključne besede
faksimile
govorjeni jezik
pridige
Slomšek, Anton Martin, škof
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR