Skip to main content
Tonovcov grad presso Kobarid (Caporetto). Il sito archeologico. Guida.


Avtor: Slavko Ciglenečki
Leto: 1997


V vodniku je predstavljeno najdišče Tonovcov grad pri Kobaridu. Na strmem skalnem hribu nad Sočo so bili odkriti sledovi več prazgodovinskih dob, rimskega, poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja. Izstopajo ostaline iz 5. in 6. stoletja n. š., ko je bila na hribu zgrajena velika naselbina z več kot dvajsetimi stanovanjskimi zgradbami in obrambnimi stolpi ob obzidju. Na vzvišenem osrednjem delu so bile raziskane tri odlično ohranjene zgodnjekrščanske cerkve z baptisterijem in dva zbiralnika za vodo. Podrobneje je predstavljena tudi velika stanovanjska zgradba s prizidkom, vetrolovom in ognjišči. Poznoantična naselbina je bila opuščena ob koncu 6. ali celo v prvi polovici 7. stoletja. Kasneje, okoli leta 800, je bila utrdba ponovno kratkotrajno poseljena. V vodniku opisane ostaline pomembno dopolnjujejo vedenje o skrivnostnem času odmiranja antike in preseljevanja ljudstev, ki je ključnega pomena za razumevanje nastanka slovenskega kot tudi mnogih drugih narodov sedanje Evrope. Vodnik je izšel še v angleški, nemški in italijanski različici.Cena
razprodano


Ključne besede
antika
arheologija
arheološke najdbe
gradovi
Kobarid
preseljevanje ljudstev
rimska doba
Slovenija
stari vek
Tonovcov grad
utrjene naselbine
zgodnji srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR