The Role of Teachers in the Successful Integration and Intercultural Education of Migrant Children

Avtorica: Marijanca Ajša Vižintin
Leto: 2022


Učiteljice in učitelji ne morejo vplivati na mednarodne sporazume, ki spodbujajo ekonomske migracije, ali na vojne, ki se vedno nekje odvijajo. Lahko pa učiteljice in učitelji vplivajo na to, kako so otroci priseljenci sprejeti v njihovih razredih, pa naj gre za otroke ekonomskih migrantk, migrantov ali otroke begunk, beguncev. V knjigi ('Vloga učiteljic, učiteljev pri uspešnem vključevanju in medkulturni vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok priseljencev') je predstavljen edinstven model medkulturnega izobraževanja, ki izhaja iz medkulturnosti kot načela, sistemske podpore, medkulturne zmožnosti, večperspektivnih učnih načrtov, medkulturnega dialoga ter sodelovanja s starši priseljenci in z lokalno skupnostjo. Uresničiti ga je mogoče le s skupnim sodelovanjem vseh učiteljic in učiteljev, učenk in učencev, staršev in lokalne skupnosti. V knjigi je prikazan tudi razvoj vključevanja otrok priseljencev v slovensko šolstvo v 21. stoletju. Šola je produkt družbenega sistema, političnih odločitev in zakonodaje. Vse to omejuje učiteljice in učitelje, a jim tudi daje možnost za aktivno sodelovanje pri vključevanju.Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
imigranti
integracija
medkulturno sporazumevanje
medkulturnost
otroci
priseljenci
večkulturnost
vzgoja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR