Skip to main content
The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia


Avtor: Mitja Prelovšek
Leto: 2012


V monografiji je natančno opisana kvantitativna metodologija za merjenje recentnih sub-mikronskih intenzitet temeljnih kemičnih kraških procesov (raztapljanja in odlaganja sige) in podaja rezultate 7-letnega merjenja kemičnih procesov v izbranih slovenskih vodnih jamah. Podrobneje so prikazani rezultati meritev iz nekaterih večjih slovenskih jam, kot so Križna jama, Postojnsko-Planinski jamski sistem in Škocjanske jame, kjer dobimo vpogled tudi v časovno in prostorsko dinamiko širjenja rovov na ravni posameznih jamskih sistemov. Meritve so edinstvene v slovenskem prostoru, pa tudi širše v okviru svetovnega krasoslovja, saj predstavljajo velik kvantitativni premik v okviru kraške geomorfologije.



Redna cena
28,00 €

Spletna cena
25,20 €


Ključne besede
kras (geologija)
krasoslovje
kraške jame
podtalnica
podzemne vode
raziskave
recentni procesi
speleogeneza
speleomorfologija
vodne jame




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR