Skip to main content
Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje


Avtorji: Ljudmila Bokal, Vesna Bučić, Tomaž Lazar, Maja Lozar Štamcar
Leto: 2015


Slovar zajema 1208 terminov s področij, omenjenih v naslovu. Izhaja iz obsežne zbirke izrazov za umetnostnozgodovinski slovar. Termine, obdelane v slovarskih sestavkih, uvajajo iztočnice, ki jih je največ s področja orožja, in sicer 544, sledi pohištvo s 504 iztočnicami in področje ur s 160 iztočnicami. Uporabna umetnost se nanaša na predmetnost, ki ima vsakdanjo praktično vlogo, kar se izraža tudi s členitvijo na posamezna podpodročja. Tako področje pohištva obsega pojmovno skupino mize, stoli, omare, postelje, les. Navezava na neposredne človekove potrebe pogojuje nazorne poimenovalne vsebine, zato je med besednimi vrstami največ samostalnikov. Vsak termin ima oznako strokovnega področja, kamor sodi, nekaj pa jih je umeščeno v več področij. Ker se je predmetnost za nekatera področja sprejemala hkrati s tujimi izrazi, je med uslovarjenimi izrazi veliko prevzetih besed. Termini so razloženi z definicijami, ki pomensko osvetlijo pojem iz pojmovnega sistema stroke. Slovar s terminografskimi sredstvi posreduje tudi normativna priporočila, kar opravi s kazalkami, katerih grafična podoba je puščica.

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje naj bi pripomogel k uveljavitvi uporabne umetnosti kot stroke in k poenotenju njenega strokovnega jezika. Namenjen je strokovnjakom, študentom in vsem ljubiteljem estetsko oblikovanega predmetnega sveta.Ključne besede
slovarji
terminologija
terminološki slovarji
uporabna umetnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR