Terenski snežni priročnik. Priročnik za izvedbo prereza in preizkusa stabilnosti snežne odeje

Uredila: Manca Volk Bahun, Miha Pavšek
Leto: 2020


Snežni plazovi so naravna nesreča, ki v Alpah povzroči največ smrtnih žrtev, ogroža pa tudi številne površine in objekte ter prometno in komunikacijsko infrastrukturo. Sestavni del varstva in zaščite pred snežnimi plazovi je tudi obveščanje in opozarjanje, ki je v domeni lavinske službe, v Sloveniji Agencije Republike Slovenije za okolje. Na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU smo v okviru projekta Crossrisk pripravili priročnik bo omogočil standardizirano zbiranje terenskih podatkov o snegu, snežni odeji in plazovih, ki so temelj za določitev stopnje nevarnosti proženja snežnih plazov. V priročniku, katerega sestavni del je tudi snežna kartica - na njej sta poleg zgoščenega prikaza najnujnejših vsebin tudi dva obrazca (v priročniku 14) za vnos podatkov o prerezu - so navodila za pripravo in izvedbo prereza snežne odeje ter preizkusa plazovitosti. Pri vseh podatkih je naveden ključ za njihov vnos. Na koncu sledi opis značilnih plazovnih problemov oziroma tipov plazovne nevarnosti. Polno uporabnost snežnega priročnika in kartice dosežemo z e vpisom podatkov o prerezu in preizkusu plazovitosti na ustrezen spletni naslov, na katerem so obrazci v digitalni obliki.

Ključne besede
preizkus plazovitosti
prerez snežne odeje
priročniki
snežni plazovi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR