Skip to main content
Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam
Tectonic structure of Postojnska jama cave system


Avtorica: Stanka Šebela
Leto: 1998


Sistem Postojnskih jam predstavlja združbo starih, danes suhih, vodoravnih jamskih rovov, aktivnega rova reke Pivke in brezen oziroma udornic, ki omogočajo povezavo površja z nekaterimi jamskimi rovi. Današnji vhod v jamo je oblikovan na kontaktu med neprepustnim eocenskim flišem Postojnske kotline in zgornje krednim apnencem. Ponorni vhod reke Pivke je v horizontalni smeri oblikovan po medplastnih zdrsih, v vertikalni smeri pa leži v močni tektonsko prelomni coni smeri severovzhod-jugozahod. Jamski rovi so se oblikovali v tektonskih deformacijah nastalih pri formiranju Postojnske antiklinale, kot so medplastni zdrsi ter v kasnejših prelomnih deformacijah, pri čemer so glavne smeri tektonsko prelomnih con Dinarske SZ-JV in prečno Dinarske SV-JZ. Poleg dveh glavnih prelomnih smeri so ugodne tudi spremljajoče porušene in razpoklinske cone, ki so rezultat prelomne Dinarske tektonike.Cena
razprodano


Ključne besede
geološke karte
jamski rovi
krasoslovje
kraške jame
Postojnska jama
speleogeneza
študije
tektonika
tektonska zgradba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR