Studia mythologica Slavica

Obdobje: od 1998


Glavni cilj revije je spodbujanje raziskav izročila, nesnovne kulturne dediščine, pripovedne kulture, analize virov ter starih in novih verovanjskih predstav slovanskih narodov. Revija objavlja tudi primerjalne študije duhovne kulture in jezikoslovja drugih narodov ali etničnih skupin ter ima interdisciplinarni in mednarodni značaj.

Revija je bila ustanovljena v sodelovanju Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Oddelka za lingvistiko Univerze v Pisi, od leta 1999 naprej izhaja v sodelovanju z Univerzo v Vidmu.Še ...

Liflet


Naslovi

Cena
20.00 €


Ključne besede
arheologija
etnologija
folkloristika
lingvistika
mitologija
Slovani
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR