Stoletje družine Tönnies. Zgodovina in tehniška dediščina

Uredili: Milanka Jakopič, Stojan Jakopič, Žarko Lazarević
Leto: 2019


Podjetniška rodbina Tönnies je bila prisotna v slovenskem prostoru skorajda celo stoletje, od srede 19. do srede 20. stoletja. S svojim delom, zlasti z gradnjami različnih stavb je trajno zaznamovala prostor, fizični in družbeni. Kot podjetniki so bili močno vraščeni v ekonomski in socialni prostor Kranjske, kasneje tudi Slovenije. Podjetniško pot družine Tönnies je mogoče nedvoumno opredeliti kot pionirje ekonomske modernizacije na Kranjskem. Monografija nadgrajuje dosedanje pristope raziskovanja posameznih podjetnikov ali družin s sistematično analizo njihovega delovanja s stališča ekonomske učinkovitosti poslovanja, podjetniških strategij in praks obvladovanja tveganj in akumulacije kapitala, socialnih omrežij, razmerij s politično sfero v dobi nacionalizma ter življenjske prakse in sloge bivanja skozi analizo bivanjskih prostorov, strukture družin in gospodinjstev posameznih članov rodbine. Gre za redek primer celovite predstavitve podjetniške poti ene ekonomsko in socialno pomembnih rodbin v kontekstu ekonomskih, političnih in socialnih razvojnih stadijev slovenske družbe v t.i. »dobi kapitalizma«.Kazalo vsebine

Janez Koželj
Predgovor

Stojan Jakopič
Uvod

I. ZGODOVINA

1. Stojan Jakopič
Gustav Tönnies in sinovi

2. Peter Vodopivec
Gustav Tönnies in nasledniki med Nemci in Slovenci

3. Andrej Studen
Bivanjski milje družine Tönnies

II. TEHNIŠKA DEDIŠČINA

4. Vladimir Vilman
Gustav Tönnies in Tehniški muzej Slovenije

5. Roman Kos
Hidravlična stiskalnica Tönnies

6. Anton Bergant
Litostroj Power – 160 letna tradicija razvoja in proizvodnje vodnih turbin na Slovenskem

III. GOSPODARSTVO

7. Žarko Lazarević
Družina Tönnies: podjetništvo in izzivi okolja

8. Žarko Lazarević
Raziskovanje podjetniških elit v slovenskem ekonomskem zgodovinopisju

Janez Pergar
Sklepne misli

SLIKOVNE PRILOGE

Viri in Literatura

Imensko kazalo

AvtorjiŠe ...

Iztok Ilich: Stoletje družine Tönnies; 3. program Radia Slovenija - Ars, 9. 3. 2020Redna cena
25,00 €

Spletna cena
22,50 €


Ključne besede
19.-20.st.
podjetništvo
Slovenija
tehniška dediščina
Tönnies (rodbina)
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR