Skip to main content
Statut mesta Ptuja 1513


Avtorja: Dušan Kos, Marija Hernja Masten
Leto: 1999


Mesto Ptuj ima ohranjena dva srednjeveška mestna statuta, prvega iz leta 1376 in drugega iz leta 1513. Oba veljata za edina tovrstna srednjeveška pravna zapisa s celinskega dela današnje Slovenije. Ta knjiga prinaša integralni prepis izvirnega nemškega besedila noveliranega statuta mesta Ptuja iz leta 1513 vzporedno s slovenskim prevodom. Izvirnik, ki je bil nekoč v sklopu ptujskega magistratnega arhiva, je bil 1864 odnešen na Dunaj, kjer se je nahajal v Avstrijski nacionalni biblioteki vse do leta 1983, ko je bil vrnjen na Ptuj. Izdaja statuta obsega uvodni del, krajši zgodovinski oris časa, konkordančne tabele členov statutov iz 1376 in 1513 in kodikološki opis mlajšega statuta, ki jih je pripravila Marija Hernja Masten, ter transkripcijo izvirnega nemškega besedila s slovenskim prevodom, kazalo krajev in osebnih imen in stvarno kazalo, ki jih je pripravil Dušan Kos.

Ključne besede
16. st.
mestni statuti
pravna zgodovina
Ptuj
statuti
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR