Srednjeveški koral v kartuziji Žiče. Pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja

Avtorica: Katarina Šter
Leto: 2013


Zgodovinski pomen kartuzije Žiče znotraj reda in v evropski zgodovini kažejo tudi žički glasbeni rokopisi, ki so se ohranili do danes. Med najpomembnejše sodi rokopis s konca 13. stoletja, ki ga pod signaturo 273 danes hrani Univerzitetna knjižnica v Gradcu. Rokopis 273 je eden najstarejših skoraj v celoti ohranjenih antifonarjev, v katerih je zapisana glasba oficija kartuzijanskega reda, in monografija ga poskuša umestiti v kontekst kartuzijanske monastične tradicije srednjeveške Evrope. Do sedaj je bil v različni literaturi le obrobno omenjen, v monografiji pa je prvič postavljen v središče širše raziskave. Izhodišče predstavitve najstarejšega žičkega antifonarja so analize liturgične vsebine ter notnega in besedilnega zapisa, postavljene v primerjavo s podobnimi rokopisi. O tem, kako so na podlagi glasbenega zapisa v rokopisu 273 zvenele melodije gregorijanskega korala v Žičah, pa nam največ lahko povedo primerjave s kasnejšimi žičkimi antifonarji. Monografija vsebuje tudi indeks spevov rokopisa.Ključne besede
gregorijanski koral
Kartuzija Žiče
Slovenija
srednjeveška glasba
zgodovina glasbe
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR