Skip to main content
Srednjeveške računske knjige za Slovenijo 1. Deželnoknežji obračuni za Kranjsko 1436–1448 / Landesfürstliche abrechnungen für Krain 1436–1448.


Uredil: Matjaž Bizjak
Leto: 2016


Zametki habsburške posesti na Kranjskem sodijo v sklop ozemeljskih pridobitev v vzhodnoalpskih deželah, ki jih je vzpenjajoča se dinastija iztržila iz bojev s češkim kraljem Otokarjem II. Přemyslom proti koncu 13. stoletja in so jih kasneje še razširili. Čeprav je v okvir habsburškega dinastičnega teritorija že v osemdesetih letih 14. stoletja spadal večji del kranjskega ozemlja, pa je bil gospodarski temelj (posest, ki je prinašala dohodke) bistveno manjši. Dobršen del ozemlja so bremenili fevdi in zastave. Ob sprostitvi enega od obsežnejših sklopov zastavljene posesti sredi tridesetih let 15. stoletja so nastali obračuni kranjskih komornih gospostev, in sicer za gospostva: Kamnik, Gamberk, Goričane, Ig, Višnja Gora, Štatenberk, Novo mesto, Kostanjevica z uradoma Raka in Vivodina, Pazin, Završje in Vranja. Obračuni predstavljajo izjemen vir za gospodarsko zgodovino poznega srednjega veka, obenem pa se v njih zrcali razgibano obdobje habsburškega evropskega vzpona in Friderikove vojne s celjskimi grofi. Knjiga prinaša tekstnokritično edicijo obračunov s spremljajočo uvodno razpravo s področja posestne, upravne in politične zgodovine.Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
15. st.
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
gospodarstvo
Kranjska
poslovne knjige
Slovenija
srednji vek
viri
zemljiška posest
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR