Srednjemiocenske kremenične alge Slovenije. Paleontologija, stratigrafija, paleoekologija, paleobiogeografija
Middle Miocene Siliceous Algae of Slovenia. Paleontology, stratigraphy, paleoecology, paleobiogeography


Avtor: Aleksander Horvat
Leto: 2004


Miocenske sedimentne kamnine, v katerih najdemo kremenične alge, so v Sloveniji redke. Odkrite so bile le v šestih krajših profilih v Savskem bazenu. Avtor je v knjigi natančno obdelal paleontologijo, stratigrafijo, paleoekologijo in paleobiogeografijo diatomej. Na podlagi datacij nahajališč mehkužcev v Krškem bazenu in razširjenosti nekaterih fosilnih skupin je zaključil, da je povezava Centralne Paratetide z vzhodnim in zahodnim Mediteranom obstajala tudi v zgornjem badeniju. Na temelju geografske razširjenosti vrste Pereiraea gervaisi domneva, da je povezava Centralne Paratetide z Mediteranom skozi slovenski koridor obstajala vse do konca badenija.

Ključne besede
kremenaste alge
miocen
paleobiogeografija
paleoekologija
raziskave
sedimentacijski bazeni
sedimentne kamnine
Slovenija
stratigrafija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR