Skip to main content
Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji


Uredili: Ingrid Slavec Gradišnik, Dragana Radojičić
Leto: 2010


V publikaciji so zbrane razprave z raziskovalnimi spoznanji, ki so jih srbski in slovenski etnologinje in etnologi iz osrednjih nacionalnih etnoloških inštitutov zbrali v dveh dvoletnih dvostranskih raziskovalnih projektih (Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji. Raziskava etnoloških vprašanj in spoznavanje strokovnih usmeritev, 2006–2007, in Kulturni in znanstveni stiki. Srbi in Slovenci med 19. in 21. stoletjem). Raziskave so bile opravljene s krajšim terenskim delom, ob študiju literature, arhivskih virov. Čeprav prispevki v strogem smislu ne ustvarjajo primerljivih parov, jih povezujejo izhodišča sodobnih raziskovalnih izhodišč o relacijskosti, procesnosti in simbolnih označevanjih etničnih, kulturnih, narodnih, generacijskih, socialnih identifikacij, o dolgoživosti zgodovine na eni strani in tako rekoč instantnim učinkom sodobnih kulturnih tokov in tudi političnih viharjev.Kazalo vsebine

Drugi o drugih in sami o sebi / on Others and on Oneself (Ingrid Slavec Gradišnik)

OBZORJA / HORIZONS

Ingrid Slavec Gradišnik, Etnologija v Sloveniji in Srbiji. Dve tradiciji »jugoslovanske« etnologije? (Ethnology in Slovenia and Serbia: Two traditions of »Jugoslav« Ethnology?)

Lada Stevanović, Nacionalno vaspitanje. Konstrukcija jugoslovenske nacije u časopisu Jugoslovenče (1931–1941) (National Education: The Construction of Yugoslav Nation in the Journal Jugoslovenče, 1931-1941)

Naško Križnar, Etnografski film v Sloveniji in v Srbiji. Oris rezultatov projektne naloge (Ethnographic Film in Slovenia and Serbia: Outline of Project Results)

SRBI V SLOVENIJI / SERBS IN SLOVENIA

Mirjana Pavlović, Srbi u Sloveniji. Manjinske organizacije (The Serbs in Slovenia: Minority Organizations)

Jadranka Đorđević Crnobrnja, „Iz Beograda sam.“ Prilog proučavanju etničkog identiteta Srba u Sloveniji (“I am from Belgrade": Understanding Serbian Ethnic Identity in Slovenia)

Milina Ivanović Barišić, Srbi u Beloj Krajini. Uvid u sadašnje stanje (Serbs in Bela Krajina: Insight into the Current Situation)

Dragana Radojičić, Srpski specijaliteti na slovenačkoj trpezi (Serbian Dishes on the Slovenian Table)

Srđan Radović, Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici medju publikom u Sloveniji (Made in the Balkans, ready to Use at Home: Some Remarks on Neofolk Music in Slovenia)

Ivan Đorđević, Recepcija neofolka u Sloveniji. Identitetske politike u ritmu ’lakih nota’ (Reception of Neofolk Music in Slovenia: Identity Politics in the Beat of 'Easy Listening Tunes')

Marta Stojić, Antropolog – novinar ili državni neprijatelj. Izbrisani Slovenije (Anthropologists as Scientist, Journalists, or the Enemies of the State: The “Erased" in Slovenia)

SLOVENCI V SRBIJI / SLOVENIANS IN SERBIA

Mojca Ravnik, Nekaj pogledov v preteklost in sedanjost beograjskih Slovencev (Some Insights into the Past and Present of Slovenians Living in Belgrade)

Saša Poljak Istenič, Pomen društev za izseljence. Društvo Slovencev »Sava«, Beograd (The Importance of Emigrant Societies: The Sava Slovenian Society of Belgrade)

Monika Kropej , Nekaj utrinkov o društvu Slovencev »Sava« v Beogradu (A Few Impressions on the Sava Slovenian Society in Belgrade)

Mojca Ravnik, »Sprejeli so nas za svoje«. Otroci internirancev iz taborišča Sárvár na Madžarskem v reji pri kmetih v Bački med 2. svetovno vojno (“They have accepted Us as their Own": Children of Slovenian Prisoners at the Sárvár Labor Camp in Foster Care with Farming Families in Vojvodina During the Second World War)

Anica Sabo, Slovenački kompozitori u Srbiji. Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda (Slovenian Composers in Serbia: Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda)

Mladena Prelić, Kako pamtimo Davorina Jenka (Davorin Jenko in Social Memory)

Miroslav Niškanović, Prezimena Slovenaca u Srbiji na početku XXI veka (Surnames of Slovenians in Serbia at the Beginning of the 21st Century)

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

Biljana Milenković-Vuković, Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama (Slovenians in Serbia: Bibliography with Annotations)
Cena
razprodano


Ključne besede
bibliografije
etnične skupine
etnologija
narodna identiteta
narodne manjšine
Slovenci
Slovenija
Srbi
Srbija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR