Skip to main content
Sporna imena naselij v Sloveniji


Avtorja: Matjaž Geršič, Drago Perko
Leto: 2021


Imena naselij so tista vrsta zemljepisnih imen ali toponimov, s katerimi se ljudje najpogosteje srečujemo. V Sloveniji za njihovo poenotenje ali standardizacijo skrbi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, ki ima sedež na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Komisija deluje predvsem na podlagi resolucij OZN o zemljepisnih imenih, slovenskega pravopisa ter slovenske zakonodaje o zemljepisnih imenih, standardizirana zemljepisna imena pa objavlja v standardizacijskih dokumentih (na primer na zemljevidih in v imenikih zemljepisnih imen) ter na spletu Geodetske Uprave Republike Slovenije. V Sloveniji je več kot 6000 naselij, od katerih jih ima petina zaradi različnih razlogov sporna imena, ki bi morala biti popravljena.
Knjiga najprej obravnava temeljne izraze s področja zemljepisnih imen, še posebej imen naselij, nato opiše metodologijo določanja spornih imen naselij v Sloveniji in predlaga popravljena imena spornih imen, na koncu pa predstavi že standardizirana imena na zemljevidih v merilih 1 : 1.000.000 in 1 : 250.000 ter v Registru zemljepisnih imen REZI, ki je največja zbirka zemljepisnih imen v Sloveniji.Kazalo vsebine

1 Uvod

2 Temeljni izrazi
2.1 Zemljepisno ime
2.2 Standardizirano zemljepisno ime
2.3 Standardizacijsko telo
2.4 Ime naselja

3 Naselja v Sloveniji
3.1 Število naselij
3.2 Razmestitev naselij
3.3 Gostota naselij
3.4 Velikost naselij
3.5 Obravnava naselij

4 Imena naselij v zakonodaji

5 Imena naselij v pravopisih

6 Imena naselij v drugih priročnikih
6.1 Etimološki slovarji
6.2 Toponimska navodila
6.3 Krajevni leksikoni
6.4 Zakonski akti

7 Sporna imena naselij

8 Predlogi novih imen naselij
8.1 Imena naselij z okrajšavo
8.2 Imena naselij z besedico »del«
8.3 Enaka imena naselij

9 Standardizirana imena naselij
9.1 Imena naselij na zemljevidu 1 : 1.000.000
9.2 Imena naselij na zemljevidu 1 : 250.000
9.3 Imena naselij v zbirki Register zemljepisnih imen

10 Dvojezična imena naselij

11 Sklep

12 Literatura in viriŠe ...Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
imenoslovje
naselja
ojkonim
regionalna geografija
Slovenija
standardizacija
toponimija
zemljepisna imena
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR