Skip to main content
Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek »dežele Kras«. Vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja.


Avtor: Miha Kosi
Leto: 2018


Kras v srednjeveškem pomenu – pokrajina med Furlanijo, Istro in Kranjsko – je imel od 13. stoletja samostojen političen razvoj. Vključuje strateške prelaze na cestah proti jadranskim pristaniščem in Italiji, zato je v poznem srednjem veku doživljal izredno dinamično obdobje. Za najpomembnejša gospostva in pristanišča so se spopadale številne sile severnojadransko-vzhodnoalpskega prostora: oglejski patriarhi, Andeški-Meranski, Spanheimi, Goriški, beneška republika, Habsburžani, Luksemburžani, Celjski, bavarski Wittelsbachi, Walseejci, Ogrska. Politična dinamika in spremljajoče vojaško dogajanje so bili skoraj nepregledni. V 15. stoletju si je cesar Friderik III. uspel podrediti večino Krasa, vojna z beneško republiko (1508–1516) pa je za tri stoletja zarisala zahodne meje in celotno Primorsko dokončno vključila v sklop ostalih habsburških dežel. V 15. stoletju je Kras oblikoval celo značilnosti samostojne dežele – prej geografski pojem je dobil politično vsebino. Kot »dežela v nastajanju« je funkcioniral še večji del 16. stoletja, dokler ni bil vključen v vojvodino Kranjsko.

Knjiga pregledno oriše zapleteno politično/vojaško zgodovino regije in jo umešča v kontekst ostale slovenske in srednjeevropske zgodovine.Kazalo vsebine

Predgovor
Spremna beseda
Kras: identiteta
Čas velikih: Oglej–Spanheimi–Andeški–Bogenski (12.–13. stoletje)
     Oglejski patriarhi
     Koroški vojvode Spanheimi
     Grofje Andeški – vojvode Meranski
     Grofje Bogenski in njihovi ministeriali s Krnosa/Greifenfelsa
Intermezzo oglejskih patriarhov: Gospodje Devinski – vzpon Goriških (13.–14. stoletje)
     Gospodje Devinski
     Vzpon grofov Goriških
     Višek moči grofov Goriških pod Henrikom II. (do 1323)
Novi možje: Habsburžani – Ortenburžani – Celjski (14. stoletje)
     Zlata doba kondotjerov
     Prihod Habsburžanov
     Višek moči gospodov Devinskih (do 1390)
     Vojna za Trst (1369) – dokončna podreditev Habsburžanom (1382)
     Grofje Celjski
     Zaton grofov Goriških
Prelomni časi: zlom Ogleja – prevlada Habsburžanov – antagonizem Benetk (15. stoletje)
     Sigismund Luksemburški – vojna za Dalmacijo – konec posvetne oblasti Ogleja (1420)
     Krepitev Habsburžanov v zaledju severnega Jadrana
     Vojna za Trst (1463) – prevlada Habsburžanov pod Friderikom III.
     Nepomirljivo nasprotje: Habsburžani vs. Beneška republika
Beneška vojna (1508–1516)
     1508
     1509
     1510
     1511
     1512
     1513
     1514
     1515
     Premirje (1516) – mir v Wormsu (1523) – pogodba v Trentu (1535)
Dežela Kras
     Nastavki dežele v času gospodov Walseejcev
     Združitev dežele pod cesarjem Friderikom III. konec 15. stoletja
     Stanovi Krasa in Istre v prvih desetletjih 16. stoletja
     Težnje po pridruževanju Kranjski
     Plemstvo Krasa in kranjski deželni zbor
     Obseg »dežele Kras« v 16. stoletju
     Zaključek

Dodatki
     Plemstvo Krasa (Adel am Kharsst) leta 1539
     Genealoške preglednice:
       1. Bogenski ministeriali s Krnosa, Greifenfelsa, Khünburga, Vipave
       2. Gospodje Devinski
       3. Grofje Goriški
       4. Raunacher
       5. Jamski (Lueger)
       6. Neuhaus (de Castronovo, Novi grad)
     Viri in literatura
     Povzetek
     KazaloŠe ...

Jana Krebelj: Kras je bil na dobri poti, da postane samostojna dežela; Primorske novice 21.9.2018Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
Kras
politična zgodovina
Slovenija
vojaška zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR