Skip to main content
Spletna besedila in jezik na spletu. Primer blogov in Wikipedije v slovenščini.


Avtorica: Mija Michelizza
Leto: 2015


Cilj znanstvene monografije je čim celovitejši pregled nad tematiko spletnih besedil, čeprav je osrednja obravnava namenjena besedilom blogov in Wikipedije, pri čemer je, kot se izkaže, nujna umestitev v širši okvir elektronskih besedil. V prvem poglavju so predstavljene okoliščine nastanka spleta ter njegova opredelitev v razmerju do interneta in drugih elektronskih medijev. V drugem poglavju sta predstavljena korpus in slovar v povezavi s spletom, predvsem glede na to, kaj so spletni korpusi, kakšno vlogo prevzemajo danes spletni iskalniki, ter glede na rabo spleta v slovaropisju. Tretji, najobsežnejši del pričujoče monografije obsega podrobnejšo analizo jezika in besedil, predvsem izbranega gradiva z blogov in Wikipedije.Še ...

Iztok Ilich: SPLETNA BESEDILA IN JEZIK NA SPLETU; Radio Slovenija Ars, marec 2016Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
elektronska besedila
korpusno jezikoslovje
leksikografija
slovaropisje
slovenščina
spletno pisanje
stilistika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR