Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje. Zbornik referatov s simpozija "Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje", Portorož, Slovenija, 18.–19. maja 1995
The Confrontation Between Myth and Reality on the Arrival of The Emigrants to a New Land. Proceedings of the Symposium "The Confrontation between Myth and Reality on the Arrival of the Emigrants to a New Land", Portorož, Slovenia, May 18–May 19, 1995


Uredila: Irena Gantar Godina
Leto: 1996


V knjigi so zbrane razprave s posveta z enakim naslovom, ki ga je organiziral Inštitut za slovensko izseljenstvo 18. in 19. maja 1995 v Portorožu. Vsebinsko je zbornik zastavljen interdisciplinarno, saj pisci obravnavajo problematiko subjektivnega odzivanja na doživljanje stika z novim okoljem ob prihodu izseljencev v čezmorske dežele tako z zgodovinskega kakor tudi s sociološkega, psihološkega in antropološkega vidika. Besedila so objavljena v slovenskem, angleškem, nemškem in srbskem jeziku.Cena
razprodano


Ključne besede
države priseljevanja
emigracija
izseljenci
izseljevanje
mednarodna posvetovanja
migracije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR