Skip to main content
Šolski grško-slovenski slovar


Avtorja: Anton Dokler, Matej Hriberšek
Leto: 2015


Leta 1915 smo Slovenci po več desetletjih prizadevanj dobili prvi Grško-slovenski slovar, s katerim je bila odpravljena še zadnja ovira na poti uveljavitve slovenskega učnega jezika pri pouku grščine. Projekt je vodil Anton Dokler, pri delu pa sta mu pomagala dva priznana slovenska jezikoslovca: slavist Anton Breznik ter biblicist in prevajalec Franc Jerè. Slovar je postal nepogrešljiv učni pripomoček za številne generacije dijakov klasičnih gimnazij, pa tudi za študente klasične filologije in sorodnih strok, pri katerih je bilo potrebno znanje grščine. Natisnjene zaloge slovarja so hitro pošle; v Sloveniji ga niso ponatiskovali, ker so bile klasične gimnazije, ki so bile nosilke pouka grščine, ukinjene. Za ponatis nespremenjene izdaje slovarja so najprej poskrbeli v zamejstvu v Trstu, leta 1999, pa tudi v Sloveniji (zaradi ponovno uveljavljenega pouka grščine na nekaterih slovenskih srednjih šolah). Šolski grško-slovenski slovar, ki je nastal na osnovi Doklerjevega slovarja, za pouk grščine na zamejskih gimnazijah, izhaja točno sto let po prvem izidu, v prenovljeni, posodobljeni in nadgrajeni obliki.

Nova izdaja, ki je torej je rezultat sodelovanja med ZRC SAZU, Oddelkom za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Deželnim šolskim uradom za Furlanijo Julijsko krajino in zamejskimi učitelji klasičnih jezikov, prinaša:
- posodobljeno slovensko besedje in številne vsebinske popravke;
- razširitev pomenov;
- dopolnitev primerov s prevodi in prevodnimi različicami;
- natančnejšo ureditev, strukturiranje in poenotenje gesel, podgesel, primerov in ločil;
- poslovenjena imena;
- novi uvod z natančnim orisom zgodovine slovarja;
- urejen in razširjen seznam krajšav;
- posodobljene, popravljene ter pogosto dopolnjene in razširjene etimološke osvetlitve;
- didaktično koristne dodatke;
- novo, preglednejšo oblikovno ureditev;
- dva zemljevida antičnega sveta.

Prvič leta 2010 na spletu objavljena izdaja Doklerjevega grško-slovenskega slovarja iz leta 1915 je bila med pripravljanjem posodobljene različice bistveno popravljena in je prosto dostopna prek portala Termania. Šolski grško-slovenski slovar iz leta 2015 trenutno ni dostopen v elektronski obliki, saj na njegovi osnovi nastaja nov grško-slovenski slovar, ki bo predvidoma v letu 2017 na voljo tako v knjižni kot elektronski izdaji.Kazalo vsebine

Nastajanje Šolskega grško-slovenskega slovarja
Iz zgodovine slovaropisja klasičnih jezikov pred Doklerjem
Slovenski učbeniki za grščino
Doklerjev slovar iz leta 1915
            Anton Dokler
            Anton Breznik
            Franc (Frančišek) Jerè
            Viri
            Rezultati
            Odzivi
Primat Doklerjevega slovarja
            Ponatisi
            Digitalizacija
            Prenova slovarja
            Vsebinski popravki v prenovljenem slovarju
Spremna besedila k prvi izdaji Doklerjevega slovarja (1915)
Predgovor.
Etimologija.
Lastna imena.
            I. sklanjatev.
            II. sklanjatev.
            III. sklanjatev.
                        A. Soglasniška debla.
                        B. Samoglasniška debla.
Imena prebivalcev.
Pregled kratic.
            I. Imena pisateljev in njih del:
            II. Posebne kratice:
SEZNAM KRATIC
SLOVAR
DODATEK
Utežne mere
Dolžinske mere
Prostorninske ali votle mere
Denarne vrednosti
Atiški koledar
Latinski izrazi v grščini
 Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
slovarji
slovenščina
stara grščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR