Skip to main content
Socijalistička ženskost na sceni. Rodne politike u muzičkim praksama jugoistočne Srbije.


Avtorica: Ana Hofman
Leto: 2013


Knjiga ponuja večplastno analizo osebnih izkušenj socialistične ideologije enakopravnosti spolov in izpostavlja dinamiko med ideologijo, reprezentativnimi in družbenimi praksami na ravni vsakdanje izkušnje. Izziva dosedanje pristope k raziskovanju socialistične kulture, ki je pogosto obravnavana skozi dihotomije kot so ideologija/praksa, uradno/neuradno, totalitarizem/disidentstvo. Z uporabo metode ustne zgodovine, koncepta izkušnje v feministični epistemologiji in etnomuzikološkega koncepta narative glasbene etnografije, knjiga raziskuje osebne izkušnje ženskih pevk v amaterskih folklornih skupin v socializmu. Odrski nastopi so obravnavani skozi prizmo socialistične uradne kulturne politike in dizkurza modernizacije in emancipacije kot kulturne prakse, ki so vplivale na nove načine reprezentacije spolnih vlog na lokalni ravni.Redna cena
12,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
etnomuzikologija
glasbena kultura
ljudsko petje
nastopanje
Niško Polje (Srbija)
Srbija
srbska ljudska glasba
ženske
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR