Slovensko tehniško izrazje. Jezikovni priročnik

Avtorja: Jakob Müller, Andrej Šmalc
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2011


V knjigi so prikazani modeli in morfemi slovenskega tehniškega izrazotvorja: 200 domačih in 200 prevzetih pripon, predpon in zloženin ter modeli skrajšanih besed: krajšav, kratic, kratičnic, krnov in simbolov. Sistemsko so obdelane fizikalne veličine, kemijski elementi in spojine, biotehnični kultivarji, imena industrijskih izdelkov: strojev, kemikalij, zdravil in polimerov.

Po poglavju o rabi ločil in matematičnih ter drugih znakov v strokovnih besedilih je podana splošna stilistika tehniškega jezika, po SIST ISO pa formalni standardi znanstvenih in strokovnih besedil ter značilnosti tehnične dokumentacije, ustnih referatov in kongresnih predavanj.

Priročnik je namenjen univerzitetnim učiteljem in drugim strokovnjakom, študentom in dijakom tehniških šol, prevajalcem tehnične literature in praktičnih tehničnih navodil, uporabnikom tehničnih izdelkov, da bi lažje in uspešneje razumeli tehnično izrazje, ter jezikoslovcem, še zlasti terminologom in terminografom, ki se ukvarjajo s tehniškimi jeziki.Cena (redna)
34.00 €

Cena (klubska)
25.00 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
priročniki
slovarji
slovenščina
tehnika
terminologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR