Naslov:
Slovenski glagol [španska; prvi natis]. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov
El verbo esloveno. Manual morfológico y diccionario de los verbos eslovenos
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovensko-španska izdaja priročnika vsebuje pregledne sezname glagolskih oblik, ki jih ni mogoče najti v razpoložljivih dvojezičnih slovarjih, zato bo uporabnikom skrajšal in olajšal pot pri učenju slovenskega jezika ali prevajalskem delu.

Namenjen je predvsem tujcem z znanjem španskega jezika – študentom, ki na tujih univerzah študirajo slovenščino, prevajalcem, udeležencem tečajev slovenskega jezika v Sloveniji, kandidatom, ki opravljajo izpite iz znanja slovenščine, in potomcem Slovencev po svetu, ki želijo osvežiti ali izpopolniti svoje znanje slovenskega jezika.

Kazalo vsebine

Uvod

Introducctión

Glagoli glede na končanje v sedanjiku in velelniku

Verbos según las desinencias del presente y del imperativo

Razvrstitev glagolov po skupinah

Clasificación verbal

Vzorci spregatev

Modelos de conjugación

SEZNAM GLAGOLOV

LISTA DE VERBOS

Legenda simbolov

Simbolos y abreviaturas

Nedoločnik, sedanjik, velelnik, deležnik na –l

Infinitivo, presente, imperativo, participio en –l

Sedanjik, nedoločnik

Presente, infinitivo

Nepravilni deležnik, nedoločnik

Participio irregular, infinitivo

Najpogostejši glagoli

Los verbos más frecuentes

Viri in literatura

Fuentes y bibliografi

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-113-2

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 21 cm • 268 strani

Cena

razprodano