Skip to main content
Slovenski glagol [španska; drugi natis]. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov.
El verbo esloveno. Manual morfológico y diccionario de los verbos eslovenos.


Avtorica: Rada Lečič
Leto: 2010


Slovensko-španska izdaja priročnika vsebuje pregledne sezname glagolskih oblik, ki jih ni mogoče najti v razpoložljivih dvojezičnih slovarjih, zato bo uporabnikom skrajšal in olajšal pot pri učenju slovenskega jezika ali prevajalskem delu.

Namenjen je predvsem tujcem z znanjem španskega jezika – študentom, ki na tujih univerzah študirajo slovenščino, prevajalcem, udeležencem tečajev slovenskega jezika v Sloveniji, kandidatom, ki opravljajo izpite iz znanja slovenščine, in potomcem Slovencev po svetu, ki želijo osvežiti ali izpopolniti svoje znanje slovenskega jezika.Kazalo vsebine

Uvod

Introducctión

Glagoli glede na končanje v sedanjiku in velelniku

Verbos según las desinencias del presente y del imperativo

Razvrstitev glagolov po skupinah

Clasificación verbal

Vzorci spregatev

Modelos de conjugación

SEZNAM GLAGOLOV

LISTA DE VERBOS

Legenda simbolov

Simbolos y abreviaturas

Nedoločnik, sedanjik, velelnik, deležnik na –l

Infinitivo, presente, imperativo, participio en –l

Sedanjik, nedoločnik

Presente, infinitivo

Nepravilni deležnik, nedoločnik

Participio irregular, infinitivo

Najpogostejši glagoli

Los verbos más frecuentes

Viri in literatura

Fuentes y bibliografi
Redna cena
14,00 €

Spletna cena
12,60 €


Ključne besede
glagol
slovarji
slovenščina
španščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR