Skip to main content
Slovenski etimološki slovar. Druga, pregledana in dopolnjena izdaja.


Avtor: Marko Snoj
Leto: 2009


Slovenski etimološki slovar (drugi natis; prvi natis je izšel leta 2003) je namenjen vsakomur, ki ga zanima, zakaj se kruhu reče kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugače, od kod so v slovenščino prišle besede aperitiv, gangster, garsonjera in kateri so njihovi prvotni pomeni. Zasnovan je kot jezikovni priročnik, s katerim lahko tudi jezikoslovnih besedil manj vajen uporabnik izve, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile. Etimološke razlage so zato poljudnoznanstvene: spremlja jih minimalna argumentacija in dokumentacija, prvotni pomeni posameznih besed so nazorneje izraženi, vendar skušajo vsebinsko ustrezati današnji stopnji razvoja etimološke znanosti. Osrednji del slovarja obsega 9459 geselskih člankov, v katerih je etimološko razloženo približno 30.000 najpogostejših slovenskih besed.

Uvod prikaže namen in zgradbo slovarja, oriše slovenščino v krogu slovanskih in indoevropskih jezikov, govori o izhodišču, izvoru in etimologiji, vsebuje slovarček nekaterih strokovnih izrazov, seznam najpogosteje navedene literature in seznam uporabljenih krajšav. Slovarski del v 9459 geselskih člankih s primerjalnojezikoslovnega in etimološkega stališča obravnava približno 30.000 najpogostejših slovenskih besed in jih pojasnjuje s prikazom več kot 60.000 tujih. Kazalo je vodnik do vseh slovenskih besed, obravnavanih v slovarju.Cena
razprodano


Ključne besede
etimologija
etimološki slovarji
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR