Skip to main content
Slovenske ljudske pesmi I [prva izdaja]. Junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi / Slovenian folk songs I.
Heroic historical, Legendary, and fairytale Ballads


Izbor: Drago Kunej, Marko Terseglav, Robert Vrčon
Leto: 1997


Tokratna izdaja je popravljen in dopolnjen ponatis izdaje iz leta 1997, ki objavlja zvočne primere dvaindvajsetih od sedeminšestdesetih pesemskih tipov zgodovinskih, junaških, bajeslovnih in pravljičnih pripovednih pesmi, objavljenih leta 1970 v znanstveni monografiji Slovenske ljudske pesmi I. Predstavljene so znamenite balade o kralju Matjažu, o desetnici, godcu pred peklom idr. Pri izboru so bili upoštevani kriteriji pokrajinske zastopanosti, tematsko-motivne raznolikosti besedil in značilnosti slovenskega ljudskega petja. Plošči je dodana spremna knjižica z uvodom in s spremnimi strokovnimi tekstološkimi in etnomuzikološkimi komentarji ob vsaki pesmi.Kazalo vsebine

1. Linčeca Turkinčeca

2. Stoji, stoji tam Beligrad

3. Tam na laški gori

4. Pobelelo pole z ovcama

5. Sinek Martinek, kje si snočkaj biw

6. Jerca je šla po wodo

7. Neiža hodla proso pleit

8. Svet Anton je v zibki spaw

9. Lenka je dvanist ujerbarju mewa

10. Ko zjutraj si stanem

11. Fantič je hodiu daleč v vas

12. Po ciesti mi grieta študentara dva

13. Malnar je zgodaj zjutraj vstaw

14. Sveti Sintilawdeć

15. Jas bom jedne citre küpo

16. Smrt ima suhe nogie

17. Če živ si, Anzel, al mrtov

18. Mindeš, Mindeš, velika vas

19. Jaz bi se pa rad oženiw

20. Moj fantič je v Tirole vandral

21. Po cest cigani rajajo

22. Štiri godci špilajo
Cena
razprodano


Ključne besede
CD-plošče
etnomuzikologija
ljudska glasba
ljudske pesmi
pripovedne pesmi
Slovenija
slovenske ljudske pesmi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR