Skip to main content
Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa. Diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc; v Dodatku Geslovnik s komentarjem.


Avtor: Goran Schmidt
Leto: 2015


Delo je monografsko zasnovana, interdisciplinarna, znanstvena jezikovno-zgodovinsko-geološko-montanistična obravnava poročil, ki sta jih med letoma 1788 in 1816 pisala rudarska nadzornika, Gorenjca, jeseniška domačina, lastniku rudišč pod Belščico v Karavankah, mecenu slovenske razsvetljenske misli, baronu Sigismondu (Žigi) Zoisu. Slovenska rudarska poročila so obsežen korpus 483-ih rokopisnih listov in so v tej knjigi prvič obravnavana v izboru 116-ih poročil iz rudišča Belščica od maja 1797 do avgusta 1805, in sicer zato, ker opisujejo rudnik Žirovnica od odprtja do dokončnega zaprtja. V spremnem besedilu avtor okvirno oriše razmere v družbi in gospodarstvu na prelomu 18. in 19. stoletja. Problematika je predstavljena tako, da jo bo lahko kritično proučil strokovnjak geolog in mineralog, rudar, ekonomist, slovenist in nenazadnje zgodovinar. Različni profili utegnejo izvesti s študijem komentiranega gradiva pomembna nova dognanja o tedanjem času.

Poročila so odkritje tako v jezikovnem pogledu, ko lahko jezik rudarjev primerjamo s sočasnim Linhartovim, kot tudi v montanistično-geološko-mineraloškem pogledu. Govorijo o organizaciji dela v Zoisovih karavanških rudnikih, o načinih merjenj in kopanj, o številu rudarjev, o dolžini izkopanih rovov, o kamninah in rudninah, na katere so naleteli. Poročajo o dramatičnih dogodkih v rudniku: o vdorih vode, presenetljivo pogosto o požarih in eksplozijah in imajo izjemno zgodovinsko in montanistično vrednost, saj omogočajo vpogled v stanje stroke pred dvema stoletjema.Kazalo vsebine

SPREMNA BESEDA
483 rudarskih poročil v slovenščini v Arhivu Republike Slovenije
Značilnosti Zoisovih rudnikov in rudokopov ter spremljajočih slovenskih poročil
Poročila 1797–1805
Predzgodovina Poročil
Prvo rudarsko poročilo v slovenščini
Dosedanji omembi Poročil
Lokacije rudišč in rudnikov, omenjenih v Poročilih
Avtorja Poročil v obdobju 1797–1805
Oblika Poročil
Jezik Poročil
O diplomatičnem prepisu
O kritičnem prepisu
O interpretaciji v sodobni slovenščini in sodobni strokovni terminologiji
Informacije v Poročilih
Organizacija dela in delokrogi v rudišču Belščica
Pojmovanje časa
Tehnologija v Zoisovih karavanških rudnikih
Načrti rudišč in rudnikov
Rudniške gradnje
Odkopna tehnika
Raziskovalna dela
Obdelava rude – praženje
Količina rude
Geologija rudišča Belščica v Poročilih
Tektonika
Kamnine
Rudnine
Lege rudnih teles
Vdori vode
Vdori jamskih plinov
Rudnik Žirovnica
Osnovni podatki rudnika Žirovnica
Kratek življenjepis rudnika Žirovnica
Sklep
PRILOGE
Izpis omemb vdorov vode v rudnike rudišča Belščica v letih 1797–1805
Izpis omemb vdorov plina v rudnike rudišča Belščica v letih 1797–1805
Izpis opisov vdorov plina v rudnike rudišča Belščica kronološko v letih 1797–1805 v kritičnem prepisu
Kronološko razvrščeni diplomatični in kritični prepis odlomkov iz Poročil zunaj obravnavanega obdobja 1797–1805 in iz drugih rokopisov, uporabljenih v
Spremni besedi in Geslovniku
POROČILA, Lukas Polc in Vincenc Polc med letoma 1797 in 1805
DIPLOMATIČNI PREPIS
KRITIČNI PREPIS leve strani
INTERPRETACIJA V SODOBNI SLOVENŠČINI desne strani
GESLOVNIK
Ureditev geslovnika
Gesla
Mere
A–Ž
VIRI in LITERATURA
Viri
Literatura
Kartografski viri
Strokovni sodelavci
Zahvale
Povzetek
Summary
Podnapisi slikovnega gradiva
O avtorju


Še ...

Zois in rudarstvo; Recenzije, Demokracija 27/XX, 2. 7. 2015Redna cena
42,00 €

Spletna cena
37,80 €


Ključne besede
geslovniki
Karavanke
poročila
pridobivanje
rudarski jezik
rudniki
zgodovinski viri
železo
Žirovnica
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR