Naslov:
Slovenija VI
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Vodniki LGD Evropa 10
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Tudi v tem vodniku predstavljenim šestim ekskurzijam bi težko določili izrazito vsebinsko rdečo nit. Dve sta izrazito tematsko obarvani. Ekskurzija, ki je namenjena spoznavanju velikih zveri v dinarskih gozdovih Menišije, je izrazito biološka, ekskurzija, ki nas seznanja z utrdbami Alpskega zidu ob nekdanji rapalski meji, pa zgodovinska. Med drugimi, klasično geografskimi ekskurzijami, velja izpostaviti tisto, ki nas podrobno seznanja z vzroki in posledicami sodobnih in polpreteklih ujm v Pokokrju in Zgornji Savinjski dolini. V vodniku predstavljena območja so v grobem razvrščena od jugozahoda proti severovzhodu, od te »idealne« smeri pa so opazni odkloni proti južnim in severnim mejam naše države. Za nekatere ekskurzije je značilno, da vključujejo daljše ali krajše pohodne odseke, tisti po Tigrovski poti in Dobrovljah bi lahko označili za izrazito pohodniški.

Kazalo vsebine

Po Tigrovski poti in čez Bržanijo v Istro (Franc Malečkar)

Breginjski kot (Aljaž Celarc, Tea Erjavec)

Velike zveri dinarskih gozdov na Menišiji (Miha Krofel)

Alpski zid (Grega Žorž)

Kostel in Osilnica (Brigita Gregorčič)

Dobrovlje in Zadrečka dolina (Martina Pečnik Herlah)

Ujme v Pokokrju in Zgornji Savinjski dolini (Matija Zorn)

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-254-395-2

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 146 strani

Cena

15,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)