Slovenija III

Uredil: Drago Kladnik
Leto: 2006


V tokratni knjižici so pripravljeni opisi ekskurzij v slovenske robne pokrajine: Prekmurje, Belo krajino, Kočevsko, Bloško planoto, Baško grapo in Koprsko primorje. Razvrščene so od severovzhoda proti jugozahodu; nekoliko izstopa Baška grapa, edina obravnavana pokrajina v severozahodni Sloveniji. Strokovne opise so pripravili poznavalci, ki bodisi živijo v tamkajšnjem okolju bodisi od tam izvirajo njihove korenine in so z njimi še vedno ohranili tesne vezi, tudi v poglobljenem zanimanju zanje. Podrobni opisi posameznih ekskurzij navajajo priporočljive točke za postanke in temeljitejše oglede značilnih pojavov in procesov, ob tem pa nazorno predstavijo aktualne tematike. Ob številnih zemljevidih, skicah, shemah, grafikonih in fotografijah je podajanje dovolj poljudno, da je razumljivo tudi povprečno razgledanemu bralcu.Kazalo vsebine

Predgovor (Drago Kladnik)

Prekmurje (Ana Volk Korže)

S kolesom po Beli krajini (Nenad Jelenčič)

Naj tu ostane pragozd – gozdni rezervati na Kočevskem (Tomaž Hartman)

Bloška planota in Vidovski hribi (Marjeta Jerič)

Baška grapa (Srečko Zgaga)

Koprsko primorje (Irena Rejec Brancelj)
Cena
razprodano


Ključne besede
Baška grapa
Bela krajina
Bloška planota
domoznanstvo
ekskurzije
geografija
Kočevska
Koprsko primorje
regionalna geografija
Slovenija
vodniki
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR