Slovar slovenskih eksonimov

Avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko
Leto: 2013


Slovar je nastal v okviru raziskovalnega projekta Slovenski eksonimi: metodologija, standardizacija, GIS. Vanj je vključenih 5044 najpogosteje rabljenih eksonimov oziroma podomačenih tujih zemljepisnih imen, ki smo jih izbrali med več kot 50.000 evidentiranimi različnimi oblikami. Vsak eksonim opredeljuje 34 rubrik, razvrščenih v sedem pojmovnih skupin. Poleg temeljnih značilnosti slovenskih eksonimov (slovarska iztočnica v imenovalniku in rodilniku, pridevniška oblika, njihovo originalno ali izvirno ime, jezik izvirnega imena) so zanje navedeni tudi njihovi prevodi oziroma imenske oblike v večini glavnih svetovnih jezikov ter v jezikih sosednjih držav, temeljni geografski podatki (pomenski tip, lega glede na celino oziroma ocean ter državo oziroma morje in zemljepisne koordinate), drugi atributi (vrsta podomačenja, status njihove standardizacije, priporočljivost rabe in morebitno alternativno ime), navedba vira oziroma oblika zapisa imenske oblike v devetih najbolj referenčnih slovenskih atlasih in drugih virih, v rubriki razno pa je za večino eksonimov podana razlaga o njihovem izvoru oziroma pomenu, na koncu pa so kot opombe nanizane še razne z njimi povezane zanimivosti.Ključne besede
eksonimi
geografija
geografska imena
slovarji
slovenščina
toponimija
tuja geografska imena
zemljepisna imena
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR