Skip to main content
Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja [prvi natis]. A–D.


Glavni uredniki: Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Andreja Legan Ravnikar
Leto: 2021


Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16) je razlagalni zgodovinski slovar. Prinaša popoln popis pomenskih, slogovnih, oblikoslovnih, glasoslovnih, večkrat tudi skladenjskih pojavov pri posamezni iztočnici. Gre za najobsežnejši in najnatančnejši zgodovinski slovar kakega obdobja slovenskega knjižnega jezika doslej. Prvi zvezek slovarja (A–D) vsebuje 3027 slovarskih sestavkov, od tega 2061 razlagalnih in 966 kazalčnih. Opisanih je 3414 pomenov iztočnic. Slovarski korpus predstavljajo vsa slovenska besedila ohranjenih natisnjenih del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja od leta 1550 do 1595 in slovenski del večjezičnih Megiserjevih slovarjev (1592, 1603). Temelj za izdelavo prvega dela slovarja je listkovni korpus (skupaj 3.169.000 pojavitev), v katerem je vsaka beseda sobesedilno prikazana v vsakokratni rabi. V zadnji fazi je bil dopolnjen z digitalnim Korpusom 16, ki obsega prepise 45 knjižnih del na 12.945 straneh. Ker je v slovarju popisana knjižnojezikovna dediščina naših prednikov izpred skoraj 500 let, ta predstavlja pomemben vir informacij tako za strokovno javnost kakor za splošne uporabnike, ki jih zanima, kdaj se je določena beseda v slovenskem knjižnem jeziku pojavila prvič in kakšni so bili njeni zgodovinski pomeni.Še ...

Mojca Mavec in Andreja Legan Ravnikar: Slovenci smo dobili Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Dobro jutro, TV Slovenija 1, 4. 11. 2021.

Igor E. Bergant in Kozma Ahačič: Proslava ob dnevu reformacije. Odmevi, TV Slovenija 1, 29. 10. 2021.Cena
razprodano


Ključne besede
16. st.
knjižni jezik
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR