Slovar slovenskega knjižnega jezika

Avtor: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU
Leto: 2010


Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je osnovni slovar slovenskega jezika in doslej največje slovensko slovarsko delo. Nastajal je med leti 1945 in 1991, izhajal pa od leta 1970 do 1991. Leta 1994 je izšel v eni knjigi, ki je bila do leta 2005 sedemkrat ponatisnjena. Izdaja iz leta 2008 je izhajala kot priloga časopisa Dnevnik. SSKJ vsebuje 93.152 geselskih sestavkov, v katerih so zajete, pomensko, slovnično in slogovno razložene ter ponazorjene z zgledi vse pogostejše nelastnoimenske besede slovenskega knjižnega jezika 20. stoletja. Spletna izdaja, ki jo je leta 2000 pripravil Primož Jakopin (ISSN 1855-6914), je vsebinsko enaka prvotiskom iz 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, ponatisoma iz 1997 in 2008, kot tudi digitalnima izdajama iz 1998 (diskete) in 2000 (CD-ROM; ISBN 86-341-2059-7), ki ju je pripravilo podjetje Amebis, d. o. o., Kamnik.

Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
knjižni jezik
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR