Slovar jezika Janeza Svetokriškega

Avtor: Marko Snoj
Leto: 2006


Slovar jezika Janeza Svetokriškega prikazuje in pomensko opredeljuje občno in imensko besedje 233 pridig, ki jih je ta baročni pisec izdal v petih knjigah med letoma 1691 in 1707. Delo vsebuje Predgovor, Uvod in 1416 slovarskih strani v dveh knjigah, na katerih je v 8540 geselskih člankih prikazano in obravnavano vse slovensko občno in imensko besedje, uporabljeno v 233 pridigah Janeza Svetokriškega.

Vsak geselski članek sestavljajo 1. geselska iztočnica 2. prikaz oblikoslovnih značilnosti 3. navedba pomena in 4. zgledi. Pri prevzetih besedah temu v manjšem tisku sledi še etimološka osvetlitev. Nekateri geselski članki imajo na tem mestu tudi druge osvetlitve filološke ali jezikoslovne narave. Imenski geselski članki imajo za prikazom oblikoslovnih značilnosti slikovni kvalifikator, ki pove, ali gre za osebno, zemljepisno, prebivalsko ali stvarno lastno ime. Na koncu vsakega imenskega geselskega članka so v manjšem tisku navedeni najnujnejši enciklopedični podatki.

Slovar jezika Janeza Svetokriškega je prvi slovar, ki obravnava besedje kakega slovenskega pisca iz predgajičnega obdobja. Odlikuje se po sodobnem, vendar ne pretirano zapletenem prikazu gradiva, po izčrpnosti navedkov v vseh zapisanih različicah in po tem, da prinaša enciklopedične imenske podatke, kar vse v mnogih pogledih olajša ali sploh omogoči razumevanje besedila Sacrum promptuarium.Kazalo vsebine

Predgovor

Uvod

Navedena literatura

Krajšave

SLOVAR

1. KNJIGA A–O

2. KNJIGA P–Ž


Ključne besede
17.-18. st.
baročna književnost
besedišče
Janez Svetokriški
pridige
slovarji
slovenska književnost
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR