Naslov:
Škocjanske jame. A contribution to bibliography
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Publikacija je izšla ob 10-letnici vpisa Škocjanskih jam v seznam svetovne dediščine pri UNESCO, o čemer poroča v uvodu Zofija Klemen-Krek, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Bibliografija vsebuje 399 bibliografskih enot, od Imperatovrega dela iz leta 1599 do danes. Razen tega, da zajema najnovejše objave, je ta bibliografija pomembna tudi zato, ker je posebna pozornost posvečena prispevkom slovenskih avtorjev. Delo je urejeno po abecednem redu avtorjev (osnovni seznam), za lažjo in boljšo uporabnost sta dodana še indeks, urejen po ključnih besedah, in indeks avtorjev.

Založnika

Slovenian Commission for UNESCO • Založba ZRC

ISBN

961-6182-10-2 (ZRC SAZU)

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 52 strani

Cena

razprodano