Skip to main content
Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation.


Avtorja: David C. Culver, Tanja Pipan
Leto: 2014


Avtorja celovito in celostno opisujeta različne tipe vodnih in kopenskih plitvih podzemeljskih habitatov, ki ležijo manj kot 10 m pod površjem in med katere sodijo obsežne jame v lavi, kot tudi miniaturni prostorčki, špranje in razpoke v jamskem stropu (epikras) ali v prsti. Z ekološkega, biološkega, evolucijskega, naravovarstvenega in geografskega vidika so predstavljeni tudi drugi habitati: mezišča ali hipotelminorejični habitati, habitati v meliščih in drugih terestičnih MSS (milieu souterrain superficiel) habitatih, intersticielni habitati vzdolž rek in potokov ter plitvi karbonatni vodonosniki v sušnih predelih Avstralije. Plitvi podzemeljski habitati imajo v primerjavi z globlje ležečimi jamami le malo skupnih značilnosti, razen tega, da so afotični in da jih poseljuje specializirana favna, prilagojena na razmere v podzemlju. Fascinantni habitati, ki nosijo ključ za razumevanje prilagojenosti organizmov na podzemeljsko okolje tudi na splošno!Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
ekologija
jame
kras (geologija)
krasoslovje
kraške jame
podzemeljski habitati
speleobiologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR