Schola. Be a Volunteer, Succeed at School

Uredili: Mojca Kovačič, Marjeta Pisk, Dan Podjed
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2018


V knjigi predstavljamo rezultate dveletnega projekta, ki smo ga partnerji iz petih evropskih držav izvedli s finančno podporo programa EU Erasmus +. Projekt je obravnaval mlade in mentorje ter jim pomagal razumeti pomen neformalnega in priložnostnega izobraževanja, ki ga pridobijo preko prostovoljstva, pri preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja. Projektna skupina je namenila posebno pozornost prepoznavanju ključnih kompetenc, ki jih mladi pridobivajo s svojim prostovoljnim delom. Prvotni cilj projekta je bil preizkus idej in konceptov na lokalni ravni, da bi ugotovili, kateri pristopi so najprimernejši v določeni državi, socialno-kulturnem okolju in tudi na mikro ravni šol in drugih institucij, vključenih v projekt. Knjiga ponuja teoretični prispevek na temo projekta in predstavlja delovni proces posameznih držav – Belgije, Francije, Italije, Poljske in Slovenije.Še ...Ključne besede
zgodnje opuščanje šolanja
ključne kompetence
formalno izobraževanje
neformalno izobraževanje
priložnostno izobraževanje
prostovoljstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR