Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

Avtor: France Novak
Leto: 2004


Večpomenskost je ena pomembnejših pomenskih lastnosti besed. Avtor v knjigi obravnava pomenski sestav samostalnika v 16. stoletju, v obdobju protestantizma. Pri večpomenskih besedah izhaja iz izhodiščnega pomena in nato raziskuje drugotne pomene, in sicer tako, da ugotavlja, kako so pomenske skupine udeležene pri posameznem tipu pomenskega prehoda.

Obdobje protestantizma je na začetku našega knjižnega jezika in gradiva je veliko, zato je pomembno vedeti, kako je takrat deloval večpomenskostni sistem, kako in zakaj se je oblikoval. Raziskava v marsičem prinaša nove ugotovitve, v znanstveni razvid prinaša leksikalne enote, ki do sedaj še niso bile predstavljene niti v širokih obrisih, izoblikuje pa tudi celotno samostalniško pomensko podobo tistega časa.

Za lažje iskanje sta dodani kazalo obravnavanih besed in stvarno kazalo.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Namen raziskave

2 Dosedanje obravnave teh vprašanj

3 Današnje stanje obravnavanja večpomenskosti

4 Najvažnejše metode

5 Sistemskost besednega zaklada

6 Večpomenskost v sistemu besednega zaklada

7 Metaforizacija

8 Metonimizacija

9. Terminologizacija

10 Natančnejše določanje pomenov z opisovanjem

11 Približevanje

12 Preobrnitev

13 Poosebitev

14 Besedna igra

15 Frazeologizacija

16 Figuralne stalne zveze

17 Poznamenjevanje ali simbolizacija

18 Primerjava

19 Priliški pomeni

20 Pomeni na podlagi liturgičnih besedil

21 Nekaj praktičnih sklepov

Povzetki

Večpomenskost samostalnika v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja – Povzetek

Polysemy of nouns in the language of Slovenian protestant writers in 16th century – Summary

Die substantivische Polysemie in der Sprache von slowenischen protestantischen Autoren des 16. Jahrhunderts – Zusammenfassung

Krajšave

Literatura

Viri

Stvarno kazalo

Besedno kazalo


Ključne besede
16. st.
besedišče
besedoslovje
frazeologija
leksikologija
pomenoslovje
protestantske knjige
samostalnik
semantika
sintaksa
slovaroslovje
slovenski protestanti
slovenščina
stilistika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR