Skip to main content
Samodejno tvorjenje govora iz besedil. Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora.


Avtorica: Jerneja Gros
Leto: 2000


Človeški govor je eden najstarejših načinov sporazumevanja med ljudmi, zato ne preseneča, da so ljudje pogosto poskušali graditi stroje, ki bi bili sposobni samodejno obdelovati govor. V zadnjem času je hiter razvoj računalniške tehnologije ustvaril možnost za izgradnjo sistemov, ki bi bili sposobni tako prepoznavati in razumeti govorne informacije kakor tudi tvoriti oz. sintetizirati govor za posredovanje povratne informacije v okolje. Knjiga, ki sodi na področje t. i. jezikovnih tehnologij, razčlenjuje jezikovnoteoretske (fonetične in fonološke) in tehnično-tehnološke probleme, ki jih zahteva postopek izgradnje sintetizatorja govora za slovenski jezik.

Sistemi za samodejno pretvorbo besedila v govor omogočajo posredovanje informacij, kot so teletekst, elektronska pošta, faksi in druga besedila, brez potrebe po njihovi vidni predstavitvi, kar je zlasti uporabno za slepe in slabovidne osebe. Nadalje se uporabljajo v sistemih za avtomatsko posredovanje informacij, v tako imenovanih interaktivnih govornih odzivnikih, kjer bi bilo tovrstno delo za človeka enolično in utrujajoče.

Ključne besede
avtomatska obdelava podatkov
fonetika
govor
govorni signali
jezikovna analiza
naravni jeziki
obdelava
računalniška lingvistika
sintetični govor
slovenska besedila
slovenščina
tvorjenje
uporaba računalnikov
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR