Skip to main content
Register flore Slovenije. Praprotnice in cvetnice.
Register of the Flora of Slovenia. Ferns and vascular plants.


Avtorja: Darinka Trpin, Branko Vreš
Leto: 1995


Knjiga je seznam (register) flore, ki obsega ozemlje današnje Slovenije in zajema vse najnovejše podatke o pojavljanju vrst pri nas. Delo je seznam višjih rastlin (praprotnic in cvetnic), v katerega je vključeno 3216 taksonov. Razširjen je z važnejšimi sinonimi (322), agregati (skupinami) (111), nekaterimi kulturnimi, kultiviranimi (61) in adventivnimi rastlinami. V njem so posebej označene nove oziroma prezrte vrste (216), izumrli (25) in vprašljivi (38) taksoni ter napačne navedbe (13) v slovenski flori. Bistvo registra so latinska rastlinska imena, ki so izpisana skupaj z avtorji. Register vsebuje tudi slovenska imena rastlin in njihove pogostejše sinonime, zato ga bodo s pridom uporabljali tudi prevajalci.Cena
razprodano


Ključne besede
biologija
botanika
cvetnice
fitogeografija
praprotnice
Pteridophyta
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR