Skip to main content
Razpotja izseljencev. Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev.


Avtorica: Breda Čebulj Sajko
Leto: 2000


Razpotja izseljencev je knjiga o izražanju, ohranjanju in spreminjanju etnične identitete avstralskih Slovencev v času njihovega več desetletij trajajočega bivanja v tujini. Gre za prikaz življenja prvih generacij slovenskih izseljencev na petem kontinentu, priseljenih tjakaj po letu 1945, ki ga avtorica vplete v analizo povojne avstralske imigracijske politike (asimilacije, integracije, multikulturalizma). Vsebina knjige je v veliki meri nastala na osnovi terenskega dela avtorice v Sydneyju, Melbournu, Wollongongu in Canberri, zbranih podatkov iz različnih društvenih, verskih in zasebnih arhivov izseljencev ter strokovne in znanstvene literature o migracijski problematiki doma in v Avstraliji. T. i. »objektivna« dejstva so v knjigi dopolnjena z avtobiografskimi izpovedmi samih informatorjev, ki na oseben, in zato svojstven način, osvetljujejo ozadja nastajanja in spreminjanja razdvojene etnične identitete.

Delo ima tri večja poglavja:

Posledice dvojne identitete v vsakdanjem življenju avstralskih Slovencev. Teoretični uvod nas v grobem seznani s pojmovanjem termina identiteta; nadalje nas potek dogajanj v povojni Avstraliji in bivši Jugoslaviji uvede v analizo življenj izseljencev po njihovem prihodu na avstralski kontinent, v obdobju njihovega postopnega prilagajanja na novo okolje ter v času njihove materialne in siceršnje osamosvojitve, v kateri pride razcepljenost v izražanju lastne identitete še posebno do izraza.

Zakaj dvojna identiteta. Na osnovi teoretičnih antropoloških določiteljev etnične identitete avtorica utemelji svoje pojmovanje tovrstne dvojne identitete, kar podkrepi še z nekaterimi, že v prejšnjem poglavju omenjenimi, tujimi pojmovanji ne le dvojne temveč celo multietnične identitete. Njen zaključek temelji na analizi samih izpovedi avstralskih Slovencev, v katerih se sami čutijo v določenih družbenih situacijah enkrat Avstralce in drugič Slovence.

Štiri zgodbe za konec. Bralec se v zaključnem delu sooči z življenjskimi zgodbami petih, po starosti, socialnem položaju, spolu itd., različnih izseljencev. Zapisane so v njihovi pogovorni avstralski slovenščini.

Ključne besede
Avstralija
avtobiografije
narodna identiteta
slovenski izseljenci
vsakdanje življenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR