Skip to main content
Rastlinski svet Šmarne gore z Grmado. Do hribovja med Smlednikom in Repnjami: flora, mikroflora in vegetacija.


Avtor: France Šuštar
Leto: 1998


Avtor je v delu strnil prizadevanja naravoslovcev, ki so z objavljenimi prispevki, zapisi ali ustnim sporočilom pripomogli k poznavanju rastlinstva na področju Šmarne gore z Grmado in bližnje okolice. Po večletnih terenskih raziskavah je k doslej znanim 425 vrstam flore dodal še 407 vrst, vse po abecednem redu družin, rodov in vrst, večino tudi s podatki o nahajališčih, rastiščih, pedološki podlagi, nadmorski višini, s kvadrantom 2 in 4 osnovnega polja 9852 srednjeevropskega kartiranja flore in s pripadnostjo geoelementu. Od pravih gliv je na celotnem območju znanih le 17 vrst, z nekaterimi ekološkimi podatki rastišča pa je dodanih še 246 vrst, nekaj ogroženih. Po vegetacijskih kartah je skupno omenjenih 22 različnih gozdnih združb. Delo je namenjeno strokovnjakom, ki bodo v njem našli ob rastlinskih vrstah veliko strokovnih in ekoloških podatkov, in vsem, ki radi zahajajo na to območje in si žele širiti svoje obzorje tudi z natančnejšim poznavanjem rastlinstva.

Ključne besede
gobe
Grmada
praprotnice
rastlinske združbe
rastlinstvo
semenke
Šmarna gora
vegetacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR