Skip to main content
Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Zbornik znanstvenega srečanja v Radencih in na Tišini (28. in 29. oktober 1999).


Uredil: Jože Vugrinec
Leto: 2000


V zborniku so referati razvrščeni v štiri poglavja, ki že sami po sebi sporočajo, kaj je v objavljenih tekstih v njih mogoče najti: I. kulturnozgodovinski in družbenopolitični okvir; II. Nádasdyjev dvorec, grofje Nádasdyji, protestantski izgnanci; III. protestantsko gibanje v Radgoni in na Petanjcih, protestantsko gibanje v Prekmurju, Porabju in na Gradiščanskem v 16. in 17. stoletju; IV. Pomen protestantizma za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika in narodne zavesti ter kulturna pestrost in sožitje na območju Mure, Rabe in Zale.Cena
razprodano


Ključne besede
16.-17. st.
avstrijska Štajerska
družbene razmere
Gradiščanska
kulturna zgodovina
Madžarska
narodna zavest
Petanjci
politične razmere
Porabje
Prekmurje
protestantizem
protireformacija
reformacija
zborniki
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR