Naslov:
Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Zbornik znanstvenega srečanja v Radencih in na Tišini (28. in 29. oktober 1999)
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V zborniku so referati razvrščeni v štiri poglavja, ki že sami po sebi sporočajo, kaj je v objavljenih tekstih v njih mogoče najti: I. kulturnozgodovinski in družbenopolitični okvir; II. Nádasdyjev dvorec, grofje Nádasdyji, protestantski izgnanci; III. protestantsko gibanje v Radgoni in na Petanjcih, protestantsko gibanje v Prekmurju, Porabju in na Gradiščanskem v 16. in 17. stoletju; IV. Pomen protestantizma za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika in narodne zavesti ter kulturna pestrost in sožitje na območju Mure, Rabe in Zale.

Založnika

Ustanova Dr. Štiftarjeva fundacija (Petanci) • Založba ZRC

Izdajatelj

Uprava ZRC SAZU

ISBN

961-6358-08-1 (ZRC SAZU)

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 24 cm • 313 strani

Cena

razprodano