Prostor in umetnost. Prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy in Andy Warhol

Avtor: Ernest Ženko
Leto: 2000


Knjiga s kronološko obravnavo pojma prostora posega v problematiko medsebojnih povezav in odnosov med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo. V prvem delu se avtor vrača h koreninam zahodne misli, v grško antiko, ko se pojem prostora prvič pojavi v filozofiji in matematiki. V drugem obravnava spremembe v metafizičnem pojmovanju sveta, razvoj linearne perspektive v slikarstvu in geometrizacijo prostora v renesansi, pri čemer posveti posebno pozornost razvoju perspektive ter njeni uporabi v umetnosti Leonarda da Vincija. Z novostmi v dojemanju prostora, ki so se najprej pokazale z razvojem neevklidskih geometrij in nato njihovo uporabo v moderni fiziki, nas avtor seznani v tretjem delu, ko spremljamo tudi vzporedne spremembe na področju likovne umetnosti ob delu madžarskega avantgardnega umetnika Lászlá Moholyja-Nagyja. Avtor poskuša v sklepnem četrtem delu opredeliti postmodernost na podlagi spremembe dojemanja prostora. Kot ikona tega obdobja nastopa popart umetnik Andy Warhol.Cena
razprodano


Ključne besede
filozofija
geometrija
grška filozofija
Leonardo da Vinci
likovna umetnost
modernizem
Moholy-Nagy, László
perspektiva
postmodernizem
prostor
renesansa
slikarstvo
Warhol, Andy
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR