Naslov:
Prostor in umetnost. Prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy in Andy Warhol
Avtor:
Leto:
Zbirka:
ZRC 26
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga s kronološko obravnavo pojma prostora posega v problematiko medsebojnih povezav in odnosov med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo. V prvem delu se avtor vrača h koreninam zahodne misli, v grško antiko, ko se pojem prostora prvič pojavi v filozofiji in matematiki. V drugem obravnava spremembe v metafizičnem pojmovanju sveta, razvoj linearne perspektive v slikarstvu in geometrizacijo prostora v renesansi, pri čemer posveti posebno pozornost razvoju perspektive ter njeni uporabi v umetnosti Leonarda da Vincija. Z novostmi v dojemanju prostora, ki so se najprej pokazale z razvojem neevklidskih geometrij in nato njihovo uporabo v moderni fiziki, nas avtor seznani v tretjem delu, ko spremljamo tudi vzporedne spremembe na področju likovne umetnosti ob delu madžarskega avantgardnega umetnika Lászlá Moholyja-Nagyja. Avtor poskuša v sklepnem četrtem delu opredeliti postmodernost na podlagi spremembe dojemanja prostora. Kot ikona tega obdobja nastopa popart umetnik Andy Warhol.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-16-2

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 176 strani

Cena

razprodano