Skip to main content
Prostor in čas v frazeologiji


Uredile: Nataša Jakop, Erika Kržišnik, Meteja Jemec Tomazin
Leto: 2016


48 avtorjev iz 12 držav razkriva različne segmente frazeološkega izražanja prostorskosti in časovnosti. Avtorji se teme lotevajo z zelo različnih zornih kotov in z različnimi jezikoslovnimi pristopi, predvsem pa s frazeološkim gradivom vseh slovanskih jezikov – beloruščine, bolgarščine, bosanščine, češčine, hrvaščine, makedonščine, poljščine, ruščine, slovaščine, slovenščine, srbščine, ukrajinščine, posamično tudi primerjalno z angleščino in nemščino ter celo baltskimi jeziki. Monografija tako prinaša ne le vso raznolikost frazeološko izražene jezikovne slike sveta, temveč tudi raznolikost »jezikoslovne slike« tega sveta v začetku 21. stol. Najti pa je mogoče v njej tudi podatke in gradivo povsem praktične vrednosti – tako je npr. za študente rusistike v enem od poglavij predstavljen celoten nabor ruskih frazeoloških enot za koncept otroštva kot odlomka časa.Redna cena
24,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
frazeologija
mednarodna posvetovanja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR