Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA. Prilagojena različica za dejavnosti zdravstvenega in socialnega sektorja

Avtorice: Sanja Cukut Krilić, Lilijana Šprah, Saša Zorjan
Leto: 2016


Prilagojena različica e-OPSA za dejavnosti zdravstvenega in socialnega sektorja je namenjena zaposlenim v zdravstveno socialnih dejavnostih (bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, centri za socialno delo, vzgojno-varstveni ipd. zavodi). Priročnik je poleg tega, da seznanja uporabnike s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki jih doživljajo zaposleni tako v svojem delovnem okolju kot izven njega, uporaben pripomoček pri oblikovanju različnih preventivno promocijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega počutja v delovnem okolju. Osnovan je na interaktivnih poglavjih in vključuje povezave do uporabnih spletnih strani iz področja promocije zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in varnost pri delu pripravo ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Posebno poglavje priročnika je namenjeno navodilom za delo s spletnim orodjem e- OPSA, s pomočjo katerega se izdela ocena psihosocialnih obremenitev zaposlenih in tveganja za razvoj prekomernega stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu.

Priročnik je sestavni del novega, prosto dostopnega spletnega orodja za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (e-OPSA; www.opsa.si).Ključne besede
absentizem
delo
elektronske knjige
psihosocialna tveganja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR