Prevajanje med teorijo in prakso.

Avtor: Jože Krašovec
Založnik: Založba ZRC, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Leto: 2013


Knjiga je sad študija, razmišljanja in preverjanja ob najrazličnejših konkretnih primerih, ki je spremljalo avtorjevo strokovno in organizacijsko delo v pripravi komentiranega slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma (1996), priprave faksimilne izdaje najstarejših slovenskih prevodov Svetega pisma v zbirki Biblia Slavica (2006) in slovenske jeruzalemske izdaje Svetega pisma, ki nastaja od leta 2007, izid celotnega komentiranega prevoda pa predviden konec leta 2015. Študija sega v pričevanja o teoriji in praksi prevajanja nazaj v antiko in razkriva dileme prevajanja klasičnih hebrejskih, grških, latinskih in drugih besedil. Razlike v jezikih in kulturah so prevajalce spodbudile, da so si pridobili znanje na vseh temeljnih področjih, ustrezno odgovorili na potrebe prostora in časa svoje kulture in veliko prispevali k ustvarjanju skupnega kulturnega in duhovnega izročila. V rabi prevodov pomembno vlogo igrajo literarni ustvarjalci. Med literarnimi sredstvi, ki jih izbirajo, so posebno pomembne metafore in simboli, ker v umetniških stvaritvah širijo pomen na področja, ki so onkraj besede in simbola.

Pomen literarnega dela je lahko na novo formuliran v drugem jeziku, v prevodu, to pa je velikega praktičnega pomena za vsako skupnost, saj prevod interpretira in poustvarja besedilo izvirnika. Mnogovrstni pomen besed, ki ga določajo različne literarne strukture in miselne zveze, prevajalcem pomeni največji izziv. Besede, idiomi in stilistične strukture v enem jeziku se redko natančno ujemajo z »ekvivalenti« v drugem jeziku, zato je nemogoče doseči popolnoma točen prevod v drug jezik. Tu so še nekateri literarni elementi, ki so lahko ekvivalentni, ne morejo pa biti prevedeni, na primer ritem, rima in besedna igra. Zelo razširjeno razpravo o dveh možnih temeljnih ravnanjih v prevajanju določata dva različna pristopa, ki ju označujemo kot »formalna korespondenca« in »dinamični ekvivalenti«. Odločanje za eno ali drugo opcijo pomeni, da nekateri v svoji svobodi gredo predaleč v parafraziranje, drugi pa pretiravajo v iskanju formalne korespondence.Cena (redna)
19.00 €

Cena (klubska)
15.00 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
Biblia
prevajanje
prevodi
teorija
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR