Skip to main content
Prekmurje. Podoba panonske pokrajine.


Uredila: Maja Godina Golija
Leto: 2014


Knjiga o Prekmurju je delo devetnajstih domačih in tujih avtoric in avtorjev, ki v svojih razpravah obravnavajo kulturne, socialne, zgodovinske in naravne značilnosti te panonske pokrajine in jih sklenejo v zanimivo zgodbo. Pokrajina, ki s svojimi geografskimi in kulturnimi posebnostmi navdušuje naključne obiskovalce in turiste, je predstavljena v vsej svoji raznolikosti in povezanosti s širšim evropskim kulturnim prostorom, ki je močno zaznamoval življenje, razmišljanje in ustvarjanje tukajšnjih ljudi. Avtorji v besedilih pojasnjujejo, zakaj je prekmurska ljudska pesem tako drugačna od pesmi iz drugih slovenskih pokrajin, zakaj ima Prekmurje toliko posebnosti v prehrani, praznovanjih in obredih, katere so značilnosti prekmurščine in njene javne rabe, kakšno je bilo življenje prekmurskih družin nekoč in kakšna so pričakovanja Prekmurcev danes, kako bogata zgodovina Prekmurja zaznamuje sedanjost, katere so glavne posebnosti vegetacije v Prekmurju? V knjigi objavljena besedila osvetlijo to panonsko pokrajino kot prehoden in s sosednjimi kulturnimi območji močno povezan prostor, kar je pomembno sooblikovalo svojske prekmurske kulturne in naravne značilnosti.Kazalo vsebine

Maja Godina Golija
POGLED S POSTAJE – PROSTRANOST, PREHODNOST, POVEZANOST
Marija Klobčar
PESEMSKO IZROČILO PREKMURJA: OBZORJA SPREMINJANJA IN REFLEKSIJE DEDIŠČINE
Irena Avsenik Nabergoj
INTIMA IN MIGRACIJE: PODOBE PREKMURSKIH SEZONSKIH DELAVK V IZBRANIH DELIH MIŠKA KRANJCA
Mojca Horvat
PREKMURSKA HIŽA – PREKMURSKO NAREČNO BESEDJE SPOMENSKEGA POLJA »MATERIALNA KULTURNA DEDIŠČINA«
Jelka Pšajd
LIK VABOVCA VPOROČNEM OBREDJU NA GORIČKEM
Maja Godina Golija
PRAZNOVANJE IN OBHODI LUCIJ – PANONSKAPOSEBNOST MED KOLEDARSKIMI PRAZNIKI NA SLOVENSKEM?
Rebeka Kunej
ETNOKOREOLOŠKO RAZISKOVANJE PREKMURJA IN PORABJA:PREKOMURE – PREKOOCEANA
Mateja Huber
SEJMI V PREKMURJU V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Marija Kozar - Mukič
PREHRANA V PREKMURJU IN PORABJU
Ljudmila Bokal
O BITJU IN ŽITJU PREKMURSKEGA ČLOVEKA, KAKOR SE KAŽE V ZBIRKI FOLKLORNIH PRIPOVEDI »BREZGLAVJEKI«
Klaudija Sedar
CERKVENA UREDITEV PREKMURJA SKOZI ČAS
Jani Kozina
DELAVSKE IN BIVANJSKE ZNAČILNOSTI PREBIVALCEV POMURJA
Ivanka Huber
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE NA GORIČKEM V 20.STOLETJU
Gleb Pilipenko
DVOJEZIČNOST V PREKMURJU
Franc Kuzmič
NASELJEVANJE IN IZSELJEVANJE V PREKMURJU SKOZI ČAS
Metka Lokar
PRIMORCI IN ISTRANI VPREKMURJU – PRIŠLEKI, KI TO NISO VEČ
Andraž Čarni, Nina Juvan
GOZDNA VEGETACIJA PREKMURJA
Daniela Ribeiro, Julia Ellis - Burnet
KULTURNI PREDMETI V ESTETSKI POKRAJINI
AVTORJI IN AVTORICE


Še ...

Prekmurje; Recenzije, Demokracija 19/XX, 7. 5. 2015Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
dvojezičnost
etnografija
etnologija
geografija
kulturna dediščina
kulturna zgodovina
narodopisje
prebivalstvo
Prekmurje
prekmursko narečje
slovenska ljudska kultura
slovenščina
socialna zgodovina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR