Skip to main content
Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic


Avtorica: Marjeta Šašel Kos
Leto: 1999


Knjiga je posvečena predrimskih kultom in božanstvom na (jugo)vzhodnoalpskem in severnojadranskem prostoru. To je bil prostor, ki so ga v predrimskem obdobju naseljevali predvsem keltski Karni, Noriki in Tavriski ter avtohtoni Veneti, Histri in Liburni. Etnična pripadnost pebivalcev se zrcali tudi v boginjah in bogovih, ki so jih častili, ter v njihovih kultih. Knjiga je razdeljena na poglavja, ki so smiselno zaključene študije (tri so ponatisnjene z dodatnim besedilom in novo literarturo). Prvo poglavje obravnava kulte od Timava do Savarije, drugo boginjo Ekorno, tretje histrijske in liburnijske boginje, četrto kult Cibele v Saloni, peto svetišče in kult vodnih božanstev Savusa in Adsalute, šesto kult Jupitra Odvračalca zla (Iuppiter Depulsor), sedmo predrimska božanstva antične Celeje, zadnje pa je posvečeno kultu božanskih Nutric v Petovioni.

Izšla je v zbirki Situla Narodnega muzeja Slovenije (38, 1999).Kazalo vsebine

Contents

 • Acknowledgements
 • Preface
 • From Fons Timavi to Aecorna in Savaria: Epichoric and Imported Divinities
 • The Goddess Aecorna in Emona
 • Histrian and Liburnian Goddesses
 • Matres Magnae in Salonae − a Note
 • Savus et Adsalluta
 • Iupiter Depulsor − a Norican Deity?
 • The Word of Local Divinities from Celeia and its Territory
 • Nutrices Augustae Deae
 • Abbreviations
 • Bibliography of Cited Works
 • IndexRedna cena
25,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
antična zgodovina
boginje
božanstva
epigrafika
Histrija
Kelti
klasična mitologija
kulti
Liburnija
Norik
Panonija
poganstvo
rimska doba
rimski napisi
Veneti
verovanje
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR