Naslov:
Pravopis medicinskih izrazov. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Pravopis medicinskih izrazov je nastal ob delu za Slovenski medicinski slovar. Vsebuje 32.573 slovarskih člankov, v katerih so predstavljeni strokovni izrazi, ki jih spozna študent medicine med dodiplomskim študijem. Njegov namen je dati uporabnikom navodila za pravilno pisavo, izgovarjavo, pregibanje in druga pojasnila.

Pri izdelavi Pravopisa sta sodelovala Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Založnik

Medicinska fakulteta UL

ISBN

961-90305-3-2

Specifikacija

trda vezava • 22 × 30 cm • 611 strani

Cena

razprodano