Skip to main content
Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine.


Avtorica: Monika Kropej
Leto: 1995


Knjiga temelji na stotih ljudskih pravljicah in povedkah iz Štrekljeve zapuščine, ki so bile zapisane na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. V njih se izražata stvarno življenje in kultura tistega časa in starejših obdobij. Nekatera od sporočil, ki jih pravljice in povedke vsebujejo, so bila namreč pravljicam dana že ob nastanku v preteklosti, ki se nam časovno izmika. Tako odsevajo v ljudskih pravljicah in povedkah na eni strani arhaične predstave iz družbene in duhovne zgodovine starih obdobij, na drugi pa sestavine pripovedovalčevega vsakdanjega življenja in njegove resničnosti. Te sestavine je pripovedovalec črpal iz svoje zavesti kakor tudi podzavesti, ki sta se izoblikovali v njegovem kulturnem okolju, vnesel pa jih je v podedovane okvire pripovednih arhetipov.Cena
razprodano


Ključne besede
disertacije
družbene razmere
etnologija
kmečka dela
slovenske ljudske pravljice
stvarnost
vera
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR