Naslov:
Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja (zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010)
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik objavlja 25 referatov z istoimenskega mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je v Ljubljani potekal od 16. do 18. septembra 2010 in je bil posvečen 100. obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, ustanovitelja in dolgoletnega aktivnega člana Etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in enega najvidnejših slovenskih jezikoslovcev 20. stoletja, doma in po svetu priznanega etimologa in onomasta slovenskega in slovanskega izraznega fonda. Tematika zbornika je osredotočena na vprašanje, v čem in kako lahko etimološke raziskave, opravljene skozi prizmo trenutno najdejavnejših in najvidnejših predstavnikov te stroke v Sloveniji in v drugih evropskih državah, pripomorejo k razreševanju vprašanja o jezikovni naravi praslovanščine, njeni dialektizaciji in nastanku jezikovnih podlag, ki so generirale posamezne slovanske jezike. Prispevki so z vsebinskega in metodološkega vidika aktualni za krepitev objektivizacije etimologije kot znanstvene discipline, znotraj tega tudi za razvoj diahronega pomenoslovja, ki je prav tako tudi ključno za genetsko identifikacijo jezikovnega gradiva.

Založnika

Založba ZRC • Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

978-961-254-386-0

Specifikacija

trda vezava • 16,8 × 24 cm • 344 strani

Cena

27,00 EUR (redna)
23,00 EUR (klubska)