Skip to main content
Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja (zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010).


Uredili: Metka Furlan, Alenka Šivic-Dular
Leto: 2012


Zbornik objavlja 25 referatov z istoimenskega mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je v Ljubljani potekal od 16. do 18. septembra 2010 in je bil posvečen 100. obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, ustanovitelja in dolgoletnega aktivnega člana Etimološko-onomastične sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in enega najvidnejših slovenskih jezikoslovcev 20. stoletja, doma in po svetu priznanega etimologa in onomasta slovenskega in slovanskega izraznega fonda. Tematika zbornika je osredotočena na vprašanje, v čem in kako lahko etimološke raziskave, opravljene skozi prizmo trenutno najdejavnejših in najvidnejših predstavnikov te stroke v Sloveniji in v drugih evropskih državah, pripomorejo k razreševanju vprašanja o jezikovni naravi praslovanščine, njeni dialektizaciji in nastanku jezikovnih podlag, ki so generirale posamezne slovanske jezike. Prispevki so z vsebinskega in metodološkega vidika aktualni za krepitev objektivizacije etimologije kot znanstvene discipline, znotraj tega tudi za razvoj diahronega pomenoslovja, ki je prav tako tudi ključno za genetsko identifikacijo jezikovnega gradiva.Redna cena
27,00 €

Spletna cena
24,30 €


Ključne besede
Bezlaj
dialektizacija
etimologija
France
jubilejni zborniki
praslovanščina
slovanski jeziki
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR